Úvod

Spoločnosť KAPLANIK, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.2003. Ide o rodinnú firmu, v ktorej tradícia spracovania drevnej hmoty trvá viac ako sedemnásť rokov. Majitelia spoločnosti podnikajúci už dlhšie na základe živností, sa rozhodli zjednotiť rodinnú firmu pod jedným právnym subjektom a spoločným menom – KAPLANIK, s.r.o.

 
Prevádzka je novovybudovaná – budova píly, sušiarne, kotolňa a hala na rezivo, strojný a dopravný park. Nachádza sa v obci Ochodnica s popisným číslom 10 hneď za železničným priecestím vpravo.
 
 
Píla KAPLANIK, s.r.o. delí trh na dva segmenty:
  1. segment – poskytuje služby a svoje produkty malým a stredným podnikom. Ide výrobcov zaoberajúcimi sa o stavebné, stolárske, drevospracujúce odvetvie, ktorým firma ponúka ihličnaté a listnaté rezivo v sortimente fošne, dosky, hranoly, laty.
  2. segment – poskytuje služby a svoje produkty obyvateľstvu, t.j. súkromné osoby, ktoré si dávajú zhotoviť krov na rodinné domy alebo kupujú drevný odpad, ktorý využívajú na tvorbu energie.

 

Ponúkame služby:

  • sušenie reziva - tvrdé (dub, buk, jaseň, čerešňa, brest, javor) a mäkké (smrek, bór)
  • hobľovanie reziva všetkého druhu
  • doprava reziva, guľatiny, paliva
  • omietanie reziva